EUFORISK

PREK

samtaler om å skape

og finne sin egen vei 

til FRI inspirert Flyt

H

E

L

E

N

E

R

I

C

H

A

R

D

Ø

R

J

A

N

A

M

U

N

D

S

E

N

I

L

A

V

E

N

I

L

J

A

Y

A

P

A

L

A

N

D

O

N

P

A

P

A

A

S

C

A

N

I

O

 KILDEN I MARGEN 

  samtale med IlaveniL Jayapalan OM   

         diy multi-rendring              

              midlertidige kropper              

               og den organiske flytens 

                 utømmelig kilde          

 ILAVENIL JAYAPALAN 

 DISHARMONI PITCH MANI  

        samtale meD DJ Helene Rickhard  

             om new age lydcollage            

                sampling som meditasjon           

              og trangen til å skape

                        drama på dansegølvet          

  HELENE RICKHARD 

     POSITIV MAGI !!!    

   max påfyll av inspirasjon  meD DON PAPA 

       om å mekke nye fristiler 

    å vende ghetto-flax til positiv magi     

  DON PAPA 

Meld deg på foreningens nyhetsbrev for nye løft fram, 

 prek om sammensmelta fristiler og invitasjon til euforiske leker 

   soundcloud youtube  |  bandcamp  | vimeo    

Satt fyr på av Flammebror

Med støtte fra Kulturrådet og Musikkutstyrsordningen